تجربے اور خدمات کے سنہری 25 سال

Our Products & Solutions

https://www.telecard.com.pk/wp-content/uploads/2021/02/contact-plus-scaled.jpg

CONTACT + ™

Enterprise Call Center Solutions

https://www.telecard.com.pk/wp-content/uploads/2021/02/ACCESS-scaled.jpg

ACCESS ™

UAN/TFN Solutions

https://www.telecard.com.pk/wp-content/uploads/2021/02/IPEX-scaled.jpg

IPEX ™

Soft PABS Solutions

https://www.telecard.com.pk/wp-content/uploads/2021/02/clarity.jpg

CLARITY ™

Enterprise Telephony Solutions

https://www.telecard.com.pk/wp-content/uploads/2021/02/data-scaled.jpg

DATAPOINT ™

Enterprise Data Solutions

https://www.telecard.com.pk/wp-content/uploads/2021/02/reach-scaled.jpg

REACH ™

Corporate SMS Services

For A Stronger and A More Growth Oriented Business Path

Get our Fully Integrated Enterprise Solutions